Nowość na rynku światowym – wirnik z wkładem ceramicznym

Kanał do odprowadzania spalin pochodzących z odsiarczania
11. stycznia 2017

Pierwszy na świecie wirnik z odlewu polimerowego z wkładem ceramicznym.