Kanał do odprowadzania spalin pochodzących z odsiarczania

Naprawa
11. stycznia 2017
Nowość na rynku światowym – wirnik z wkładem ceramicznym
11. stycznia 2017

Powleczenie kanału do odprowadzania spalin z odsiarczania w elektrowni węgla brunatnego,
służące do ochrony przed korozją i nadmiernym zużyciem